Návrh zákona o odberoch a transplantáciách orgánov, tkanív a buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Transplantačný zákon)

Číslo materiálu:21100/2016
Rezort:Ministerstvo zdravotníctva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zdravotníctva
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 01.07.2016, 10:48