Návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:20799/2016
Rezort:Ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister hospodárstva
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.06.2016, 14:08