Návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:2016-2833-56AA
Rezort:ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 12.09.2016, 14:55