Návrh Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky

Číslo materiálu:2016
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda vlády SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
aktualizované 14.04.2016, 09:18