Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

2.

14.12.2023, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 46589/2023
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 2. Č.m.: 46922/2023
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 3. Č.m.: 47290/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 4. Č.m.: 48575/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 5. Č.m.: 48579/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 6. Č.m.: 49592/2023
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 7. Č.m.: 48700/2023
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 8. Č.m.: 49178/2023
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
 9. Č.m.: 49742/2023
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia SR
 10. Č.m.: 49620/2023
  Predkladá: minister financií SR
 11. Č.m.: 49184/2023
  Predkladá: minister financií SR
aktualizované 14.12.2023, 14:42