Návrh
na doplnenie a zmenu rokovacieho poriadku
Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky

Číslo materiálu:17949/2021-M_OPVA
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 23.04.2021, 09:26