Realizácia opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie na najviac postihnuté sektory ekonomiky (navýšenie príspevkov na udržanie zamestnanosti v rozsahu Prvej pomoc ++ na obdobie október až december 2021, zaviesť možnosť čerpania príspevku pri poklese tržby tzv. opatrenie 3B, upraviť Covid automat a umožniť poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v tzv. čiernej farbe v režime “OP”)

Číslo materiálu:16
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:RÚZ
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
aktualizované 06.12.2021, 15:05