Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Realizácia opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov pandémie na najviac postihnuté sektory ekonomiky (navýšenie príspevkov na udržanie zamestnanosti v rozsahu Prvej pomoc ++ na obdobie október až december 2021, zaviesť možnosť čerpania príspevku pri poklese tržby tzv. opatrenie 3B, upraviť Covid automat a umožniť poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v tzv. čiernej farbe v režime “OP”)

13
Číslo materiálu:16
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:RÚZ
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
aktualizované 06.12.2021, 15:05