Komplexná informácia o aktuálnom stave čerpania eurofondov za uplynulé programovacie obdobie a pripravenosť (roadmap a míľniky) SR na zabezpečenie efektívneho využitia všetkých známych EU zdrojov v nastávajúcom období 2022 - 2030 s cieľom zamedziť ich vráteniu alebo nevyužitiu.

Číslo materiálu:15
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:RÚZ
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.12.2021, 15:05