Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

Komplexná informácia o aktuálnom stave čerpania eurofondov za uplynulé programovacie obdobie a pripravenosť (roadmap a míľniky) SR na zabezpečenie efektívneho využitia všetkých známych EU zdrojov v nastávajúcom období 2022 - 2030 s cieľom zamedziť ich vráteniu alebo nevyužitiu.

13
Číslo materiálu:15
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:RÚZ
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 06.12.2021, 15:05