Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Číslo materiálu:173/2024
Rezort:Ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 04.01.2024, 14:43