54. rokovanie LRV SR

24.04.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 11105/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 2. Č.m.: 11106/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 11111/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 4. Č.m.: 14947/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
aktualizované 25.04.2018, 11:24