Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

54.

24.04.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 11105/2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
 2. Č.m.: 11106/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 3. Č.m.: 11111/2018
  Predkladá: minister spravodlivosti
 4. Č.m.: 14947/2018
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
aktualizované 25.04.2018, 11:24