52. rokovanie LRV SR

10.04.2018, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 11478/2018
  Predkladá: predseda Úradu priemyselného vlastníctva
 2. Č.m.: 11961/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 3. Č.m.: 11955/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 4. Č.m.: 11962/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 5. Č.m.: 11959/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 6. Č.m.: 11964/2018
  Predkladá: minister dopravy a výstavby
 7. Č.m.: 12486/2018
  Predkladá: ministerka zdravotníctva
 8. Č.m.: 12794/2018
  Predkladá: ministerka kultúry
 9. Č.m.: 13103/2018
  Predkladá: minister vnútra
 10. Č.m.: /2018
  Predkladá: podpredseda vlády a minister životného prostredia
aktualizované 11.04.2018, 10:41