Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 154/2006 Z. z., o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel

Číslo materiálu:11959/2018
Rezort:Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister dopravy a výstavby
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 22.03.2018, 10:24