Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

20.

14.02.2017, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 8191/2017
  Predkladá: minister životného prostredia
 2. Č.m.: 8365/2017
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 3. Č.m.: 8393/2017
  Predkladá: minister kultúry
 4. Č.m.: 8298/2017
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
aktualizované 15.02.2017, 11:11