Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

15.

13.12.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 37021/2016
  Predkladá: podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
 2. Č.m.: 38133/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 3. Č.m.: 39710/2016
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 4. Č.m.: 39711/2016
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 5. Č.m.: 38631/2016
  Predkladá: podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
 6. Č.m.: 37407/2016
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky
 7. Č.m.: 38633/2016
  Predkladá: vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
 8. Č.m.: 38657/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 9. Č.m.: 38881/2016
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 10. Č.m.: 39398/2016
  Predkladá: minister životného prostredia Slovenskej republiky
 11. Č.m.: 39406/2016
  Predkladá: minister kultúry
aktualizované 14.12.2016, 14:01