Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu:39406/2016
Rezort:Ministerstvo kultúry SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister kultúry
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 12.12.2016, 08:58