Rokovanie vlády SR
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
E-mail: info@vlada.gov.sk , urad@vlada.gov.sk

1.

24.05.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 10674/2016
  Predkladá: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 2. Č.m.: 17328/2016
  Predkladá: minister zdravotníctva
 3. Č.m.: 17473/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: 17475/2016
  Predkladá: ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 5. Č.m.: 17603/2016
  Predkladá: predseda úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 6. Č.m.: 18302/2016
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 7. Č.m.: 18304/2016
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
 8. Č.m.: 18311/2016
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 9. Č.m.: 18447/2016
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
aktualizované 25.05.2016, 10:18