Návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

Číslo materiálu:18447/2016
Rezort:Národný bezpečnostný úrad
Rezortné číslo:
Predkladateľ:riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 23.05.2016, 12:57