Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Tretiemu protokolu k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy

Číslo materiálu:10674/2016
Rezort:Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 20.05.2016, 11:46