65. rokovanie LRV SR

12.08.2014, 09:30
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 23988/2014
  Predkladá: minister spravodlivosti
 2. Č.m.: 24616/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 3. Č.m.: 29955/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 4. Č.m.: 29956/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 5. Č.m.: 29958/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 6. Č.m.: 29908/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 7. Č.m.: 30009/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 8. Č.m.: 30007/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 30214/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 10. Č.m.: 30216/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 11. Č.m.: 29443/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 12. Č.m.: 29444/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 13. Č.m.: 29445/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 14. Č.m.: 30184/2014
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
 15. Č.m.: 27933/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 16. Č.m.: 29976/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 17. Č.m.: 29977/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 18. Č.m.: 30176/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 19. Č.m.: 30177/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 20. Č.m.: 30173/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 21. Č.m.: 30174/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 22. Č.m.: 30178/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 23. Č.m.: 30217/2014
  Predkladá: minister životného prostredia
 24. Č.m.: 29922/2014
  Predkladá: minister životného prostredia
 25. Č.m.: 30266/2014
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 26. Č.m.: 30386/2014
  Predkladá: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
aktualizované 12.08.2014, 15:26