Návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:29922/2014
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 05.08.2014, 10:11