21. rokovanie HSR SR

16.12.2013, 09:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: MF/020 153/2013-633
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 2. Č.m.: MF/026973/2013-1812
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií SR
 3. Č.m.: 8650/2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 4. Č.m.: 8680./2013-min.
  Predkladá: minister životného prostredia SR
 5. Č.m.: 1895/2013-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 6. Č.m.: 1638/2013-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 7. Č.m.: 1606/2013-1000
  Predkladá: minister hospodárstva SR
 8. Č.m.: 44306/2013/120
  Predkladá: minister spravodlivosti SR
 9. Č.m.: 847/2013-100
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 10. Č.m.: S10794-OL-2013
  Predkladá: ministerka zdravotníctva SR
 11. Č.m.: 20837/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 12. Č.m.: 22832/2013-M_OPVA
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 13. Č.m.: 23555/2013-M_SHSR SR
  Predkladá: predseda HSR SR
 14. Č.m.: KM-OPVA-2013/00003602
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR
aktualizované 17.12.2013, 09:34