Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

Číslo materiálu:10900-0042/2017
Rezort:Štatistický úrad SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:predseda Štatistického úradu SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 04.12.2017, 07:53