Návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu:10891/2013
Rezort:Ministerstvo vnútra SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády
a minister vnútra
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
aktualizované 18.04.2013, 13:51