108. rokovanie LRV SR

09.02.2016, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: 6908/2016
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
  2. Č.m.: 6912/2016
    Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
aktualizované 10.02.2016, 13:41