Návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody

Číslo materiálu:UNMS/00534/2022-801
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.09.2022, 15:49