Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 –nové znenie

Číslo materiálu:MF/022735/2012-41
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 10.10.2012, 08:37