Informácia k Programu stability Slovenskej republiky na roky 2015 až 2018

Číslo materiálu:MF/012489/2015-26
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 10.04.2015, 15:12