Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015

Číslo materiálu:MF/011951/2015-26
Rezort:ministerstvo financií SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister financií SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 08.04.2015, 14:13