Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Martina GLVÁČA a Ľubomíra PETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780)

Číslo materiálu:CRD-2207/2017
Rezort:poslanecký návrh
Rezortné číslo:
Predkladateľ:Ján Podmanický, Martin Glváč, Ľubomír Petrák
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 27.11.2017, 08:20