Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

Číslo materiálu:9916/2018
Rezort:Ministerstvo spravodlivosti SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti
Podnet:Iniciatívny návrh
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
aktualizované 06.03.2018, 14:17