97. rokovanie LRV SR

18.08.2015, 10:00
Nová budova ÚV SR
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: 22938/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 2. Č.m.: 27105/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 3. Č.m.: 27521/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 4. Č.m.: 27782/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 5. Č.m.: 28095/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 6. Č.m.: 28094/2015
  Predkladá: minister zdravotníctva
 7. Č.m.: 28393/2015
  Predkladá: minister hospodárstva
 8. Č.m.: 27335/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 9. Č.m.: 28058/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 10. Č.m.: 28119/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 11. Č.m.: 28188/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 12. Č.m.: 28199/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 13. Č.m.: 28275/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  guvernér Národnej banky Slovenska
 14. Č.m.: 28335/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 15. Č.m.: 28387/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  guvernér Národnej banky Slovenska
 16. Č.m.: 28390/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 17. Č.m.: 27979/2015
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 18. Č.m.: 28227/2015
  Predkladá: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
 19. Č.m.: 27561/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 20. Č.m.: 27562/2015
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
 21. Č.m.: 28327/2015
  Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra
 22. Č.m.: 28355/2015
  Predkladá: minister životného prostredia
 23. Č.m.: 28396/2015
  Predkladá: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 24. Č.m.: 28382/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 25. Č.m.: 28394/2015
  Predkladá: minister spravodlivosti
 26. Č.m.: 28446/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 27. Č.m.: 28440/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
 28. Č.m.: 28460/2015
  Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny
aktualizované 19.08.2015, 11:19