Informácia Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
o ťažbe zlata technológiou kyanidového lúhovania

Číslo materiálu:8470/2012-7.1
Rezort:ministerstvo životného prostredia SR a ministerstvo hospodárstva SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:minister životného prostredia SR a minister hospodárstva SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 16.11.2012, 09:46