Implementácia európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30.4.2022

Číslo materiálu:752/2022/oMN-50
Rezort:
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredsedníčka vlády a ministerka investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Podnet:Na základe výsledkov rokovania predsedníctva HSR SR a dohody z plenárneho zasadnutia HSR SR zo dňa 10.01.2022
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 19.05.2022, 17:10