87.

22.02.2012, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-5556/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 2. Č.m.: UV-7561/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-6874/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-6873/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
 5. Č.m.: UV-5022/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-6794/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR; splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-6123/2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-6877/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 10. Č.m.: UV-6777/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-7170/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 12. Č.m.: UV-7370/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády
 13. Č.m.: UV-5433/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-7434/2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 15. Č.m.: UV-7580/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR; splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 16. Č.m.: UV-4833/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-5190/2012
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny a predseda Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-5268/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-6035/2012
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-5436/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-6067/2012
  Predkladá: predsedníčka Úradu jadrového dozoru
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-4834/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-4897/2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
 24. Č.m.: UV-7280/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 25. Č.m.: UV-5387/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený s pripomienkou
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-4721/2012
  Predkladá: predseda Protimonopolného úradu SR
 2. Č.m.: UV-5376/2012
  Predkladá: minister životného prostredia
 3. Č.m.: UV-6336/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 4. Č.m.: UV-7178/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
 5. Č.m.: UV-7520/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 6. Č.m.: UV-7711/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
aktualizované 22.02.2012, 01:02