86.

08.02.2012, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-4077/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva; predsedníčka Štátnej kúpeľnej komisie
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-4079/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Neschválený
 4. Č.m.: UV-4311/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-4657/2012
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-4816/2012
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-4848/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Prijaté
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-3340/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-3387/2012
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-4003/2012
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-4450/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-V-84/2012
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02