85.

01.02.2012, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-42383/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-42838/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie s pripomienkami
 3. Č.m.: UV-2033/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-2166/2012
  Predkladá: M. Vladár, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-2167/2012
  Predkladá: M. Vladár, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-2170/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-2171/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-2624/2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-2690/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-2823/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený s pripomienkou
 11. Č.m.: UV-2826/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-2839/2012
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-2849/2012
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-2874/2012
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-2996/2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-3162/2012
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-3074/2012
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-2180/2012
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-2630/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-2647/2012
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-D-31/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-V-84/2012
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Rokovanie prerušené
aktualizované 22.02.2012, 01:02