84.

18.01.2012, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-42012/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-43312/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí; minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-42909/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-1131/2012
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-1655/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-1719/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-1742/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-42838/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Stiahnutý
 2. Č.m.: UV-1999/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02