83.

11.01.2012, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-41861/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-41862/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-41872/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ; predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-41874/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-41896/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-41994/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-42030/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-42461/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-42400/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-42381/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 11. Č.m.: UV-42356/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-43032/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-438/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-489/2012
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-491/2012
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-823/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-996/2012
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-949/2012
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-/2012
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-41851/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-41852/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-41925/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-42156/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-42171/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-42317/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 7. Č.m.: UV-42462/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 8. Č.m.: UV-42476/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-42500/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-43119/2011
  Predkladá: M. Vladár, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-43118/2011
  Predkladá: M. Vladár, podpredseda Úradu pre verejné obstarávanie
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-43116/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vzatý na vedomie
 13. Č.m.: UV-857/2012
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Nevzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02