82.

19.12.2011, 14:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-41398/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-41404/2011
  Predkladá: minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-41429/2011
  Predkladá: minister životného prostredia; minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-41296/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-40518/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-41428/2011
  Predkladá: minister životného prostredia - predseda Ústrednej povodňovej komisie; minister vnútra - podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-41552/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-41554/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Vypustený
 9. Č.m.: UV-41565/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-41558/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-41560/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-41755/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-41849/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 15. Č.m.: UV-41875/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Rokovanie prerušené
 16. Č.m.: UV-41918/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-41965/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 18. Č.m.: UV-41968/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-41672/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02