81.

14.12.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-32514/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-37087/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-40441/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-40442/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-40450/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-40458/2011
  Predkladá: minister vnútra a predseda Rady vlády pre prevenciu kriminality
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-40518/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Vypustený
 8. Č.m.: UV-39749/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 9. Č.m.: UV-39804/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 10. Č.m.: UV-39822/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 11. Č.m.: UV-40706/2011
  Predkladá: predseda Úradu na ochranu osobných údajov
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-40871/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-40899/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-40977/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-41001/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-41005/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-41025/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-40101/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií ; minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-41226/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-41235/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-41245/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 23. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 24. Č.m.: UV-41296/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Vypustený
 25. Č.m.: UV-41304/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 26. Č.m.: UV-41377/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 27. Č.m.: UV-41402/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 28. Č.m.: UV-41419/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií ; vedúci Úradu vlády SR; predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
  Materiál: Schválený
 29. Č.m.: UV-41428/2011
  Predkladá: minister životného prostredia; minister vnútra a podpredseda Ústrednej povodňovej komisie
  Materiál: Rokovanie prerušené
 30. Č.m.: UV-41504/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-40847/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-40861/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-41057/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-41067/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-41196/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02