79.

07.12.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-39155/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-39469/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-39767/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-39932/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-40099/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-40070/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-40111/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-40151/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-40158/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Vypustený
 10. Č.m.: UV-40235/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 12. Č.m.: UV-40309/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Rokovanie prerušené
 13. Č.m.: UV-40336/2011
  Predkladá: minister vnútra; štátny tajomník Ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením SR v rokoch 2012 a 2013
  Materiál: Vzatý na vedomie
 14. Č.m.: UV-40401/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-40445/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-40519/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-40562/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-40578/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-39749/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-39766/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-39804/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-39822/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vypustený
 5. Č.m.: UV-39913/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 6. Č.m.: UV-40060/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02