78.

03.12.2011, 09:00
budova Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

  1. Č.m.: UV-40171/2011
    Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
    Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02