Návrh Štvrtá správa o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach v Slovenskej republike

Číslo materiálu:630.074/2015-OLPR
Rezort:ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Rezortné číslo:
Predkladateľ:podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Podnet:
Stav rokovania:
Výsledok rokovania:
Poznámka:
Obsah:
Stanovisko:
aktualizované 17.03.2015, 11:09