76.

30.11.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-33827/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-38700/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-37087/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vypustený
 4. Č.m.: UV-38153/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vzatý na vedomie
 5. Č.m.: UV-38974/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-39148/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-39159/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-39161/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-39179/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-39198/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-39201/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-39207/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-39225/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-39227/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-39229/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-39274/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-39296/2011
  Predkladá: minister vnútra; štátny tajomník Ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením SR v rokoch 2012 a 2013
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 18. Č.m.: UV-39337/2011
  Predkladá: minister kultúry
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-39339/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-39464/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-39465/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-39466/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Stiahnutý
 23. Č.m.: UV-39640/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-39657/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 25. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 26. Č.m.: UV-39675/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 27. Č.m.: UV-39678/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-38862/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-39195/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-39294/2011
  Predkladá: minister vnútra; štátny tajomník Ministerstva vnútra a splnomocnenec vlády SR pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením SR v rokoch 2012 a 2013
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:02