74.

23.11.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-37236/2011
  Predkladá: minister školstva, vedy, výskumu a športu
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-37813/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-38087/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 4. Č.m.: UV-38088/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 5. Č.m.: UV-38089/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 6. Č.m.: UV-38090/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-38091/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 8. Č.m.: UV-38092/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-38093/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-38094/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-38095/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 12. Č.m.: UV-38117/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 13. Č.m.: UV-38122/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 14. Č.m.: UV-37087/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vypustený
 15. Č.m.: UV-38317/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 16. Č.m.: UV-38328/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 17. Č.m.: UV-38341/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-38367/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-38371/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-38863/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 21. Č.m.: UV-38910/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-38930/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-38932/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-38153/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Vypustený
 2. Č.m.: UV-38313/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-38318/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-38320/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-V-758/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
aktualizované 22.02.2012, 01:02