73.

16.11.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-31714/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-33250/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Rokovanie prerušené
 3. Č.m.: UV-36896/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-37087/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Rokovanie prerušené
 5. Č.m.: UV-37086/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-37141/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-37253/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-37290/2011
  Predkladá: predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-37488/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 10. Č.m.: UV-37494/2011
  Predkladá: vedúci Kancelárie prezidenta SR
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-37513/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR; predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
  Materiál: Vypustený
 12. Č.m.: UV-37514/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-37549/2011
  Predkladá: podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny
  Materiál: Schválený
 14. Č.m.: UV-37570/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 15. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 16. Č.m.: UV-37638/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-38007/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 18. Č.m.: UV-38234/2011
  Predkladá: predsedníčka vlády
  Materiál: Schválený
 19. Č.m.: UV-38238/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-38237/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-32042/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 2. Č.m.: UV-32391/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
 3. Č.m.: UV-36561/2011
  Predkladá: predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
 4. Č.m.: UV-37486/2011
  Predkladá: vedúci Úradu vlády SR
  Materiál: Vzatý na vedomie
Utajovaný materiál:
 1. Č.m.: UV-V-758/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Vypustený
aktualizované 22.02.2012, 01:02