72.

09.11.2011, 10:00
v Zrkadlovej sále historickej budovy Úradu vlády SR, Nám. slobody č. 1, Bratislava
Kompletné materiály nie sú k dispozícii

Program rokovania

 1. Č.m.: UV-35129/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 2. Č.m.: UV-35588/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 3. Č.m.: UV-35644/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Schválený
 4. Č.m.: UV-35739/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Schválený
 5. Č.m.: UV-35750/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 6. Č.m.: UV-35763/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 7. Č.m.: UV-35786/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 8. Č.m.: UV-36142/2011
  Predkladá: minister zahraničných vecí
  Materiál: Schválený
 9. Č.m.: UV-36221/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Schválený
 10. Č.m.: UV-36258/2011
  Predkladá: riaditeľ Národného bezpečnostného úradu
  Materiál: Schválený
 11. Č.m.: UV-36313/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 12. Č.m.: UV-36316/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 13. Č.m.: UV-36328/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Vypustený
 14. Č.m.: UV-36350/2011
  Predkladá: minister obrany
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 15. Č.m.: UV-36360/2011
  Predkladá: podpredseda vlády a minister financií
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 16. Č.m.: UV-36395/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Schválený
 17. Č.m.: UV-36427/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Vypustený
 18. Č.m.: UV-36665/2011
  Predkladá: minister hospodárstva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 19. Č.m.: UV-36755/2011
  Predkladá: ministerka spravodlivosti
  Materiál: Schválený
 20. Č.m.: UV-/2011
  Predkladá: guvernér Národnej banky Slovenska
  Materiál: Vzatý na vedomie
 21. Č.m.: UV-36957/2011
  Predkladá: 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
  Materiál: Schválený
 22. Č.m.: UV-37016/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 23. Č.m.: UV-37021/2011
  Predkladá: minister vnútra
  Materiál: Schválený
 24. Č.m.: UV-37010/2011
  Predkladá: minister zdravotníctva
  Materiál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
 25. Č.m.: UV-37087/2011
  Predkladá: minister životného prostredia
  Materiál: Rokovanie prerušené
Materiál pre informáciu:
 1. Č.m.: UV-36915/2011
  Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  Materiál: Vzatý na vedomie
aktualizované 22.02.2012, 01:02